Acte necesare

  • Certificat de înmatriculare al autovehiculului (talon) - original.
  • Cartea de identitate a autovehiculului în original.
    Dacă proprietarul este o societate de leasing se acceptă copie după cartea de identitate a autovehiculului ștampilată de proprietar cu mențiunea "conform cu originalul".
  • Buletinul de identitate al conducătorului auto.
  • Poliță RCA (asigurare obligatorie de răspundere civilă).